سامسونگ samsung
سونی sony
مخصوص اتومبیل
همراه
5 تا 6.9 اینچ
3 تا 4.9 اینچ
کمتر از 3 اینچ
دارد
ندارد
دارد
ندارد
بله
خیر
دارد
ندارد

نام کالا

توضیحات

قیمت : ... ریال

فروشنده :

نام کالا

توضیحات

قیمت : ... ریال

فروشنده :

نام کالا

توضیحات

قیمت : ... ریال

فروشنده :

نام کالا

توضیحات

قیمت : ... ریال

فروشنده :

نام کالا

توضیحات

قیمت : ... ریال

فروشنده :

نام کالا

توضیحات

قیمت : ... ریال

فروشنده :

نام کالا

توضیحات

قیمت : ... ریال

فروشنده :

نام کالا

توضیحات

قیمت : ... ریال

فروشنده :