سامسونگ samsung
سونی sony
مشکی
قرمز
5 تا 5.5 اینچ
5.5 تا 6 اینچ
تا 2 اینچ
3 تا 4 اینچ
4.5 تا 5 اینچ
5.5 تا 6 اینچ
4 تا 4.5 اینچ
2 تا 2.4 اینچ
2.4 تا 2.8 اینچ
2.8 تا 3 اینچ
6 اینچ و بزرگتر
Android
Windows
ios
Fire Os
BlackBerry Tablet Os
ندارد
دارد - یک سمکارت
دارد - دو سیمکارت
16 گیگابایت
32 گیگابایت
64 گیگابایت
8 گیگابایت
4 گیگابایت
128 گیگابایت
512 گیگابایت
256 گیگابایت
16 گیگابایت
2 گیگابایت
1 مگابایت
3 مگابایت
4 مگابایت
6 مگابایت
16 مگابایت
512 مگابایت
8 مگابایت
128 مگابایت
دارد
ندارد

نام کالا

توضیحات

قیمت : ... ریال

فروشنده :

نام کالا

توضیحات

قیمت : ... ریال

فروشنده :

نام کالا

توضیحات

قیمت : ... ریال

فروشنده :

نام کالا

توضیحات

قیمت : ... ریال

فروشنده :

نام کالا

توضیحات

قیمت : ... ریال

فروشنده :

نام کالا

توضیحات

قیمت : ... ریال

فروشنده :

نام کالا

توضیحات

قیمت : ... ریال

فروشنده :

نام کالا

توضیحات

قیمت : ... ریال

فروشنده :